PED TEC AS
PROTEUS
med skybasert bibliotek
×

Labcenter Electronics og SamacSys slår seg sammen for å integrere skybaserte bibliotekstjenester for kretskort. Proteuskundene vil dermed få glede av direkte integrasjon med SamacSys-plattformen med gratis designressurser, inkludert fotavtrykk, skjemasymboler og 3D-modeller for mer enn 15 millioner komponenter!

PROTEUS

Proteus

PROTEUS DESIGN SUITE
Et komplett design verktøy.
Med PROTEUS kan du simulere alt fra de enkleste elektriske kretser til komplette systemer, inkludert de mest populære mikrokontrollerne.
Kortutlegg med integrert shape based autorouter. Kun et klikk fra å generere ferdige filer til kortfabrikant!

Labcenter Distributor

Official Labcenter Distributor

PED TEC AS PED TEC AS er offisiell distributør for Labcenter i Skandinavia.

PROTEUSSKOLE

Skole

På våre skolesider kan du laste ned oppgaver og øvinger, de fleste med tilhørende PROTEUS -prosjekter som er ferdig koplet.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å kjøre animasjonene/simuleringene.
Alle skjemaer er ferdig koplet og oppgave-/øvingsteksten, som er i PDF-format, inneholder svarrubrikker og tabeller du kan fylle ut.

Selv om du ikke kan besvare alle spørsmålene, kan du likevel kjøre animasjoner og simuleringer, og kanskje lærer du på den måten litt om virkemåten til de forskjellige kretsene.

SKOLE

BØKER

Bøker

Her kan du laste ned eller kjøpe bøker.

Flere opplæringsbøker om PROTEUS kan fritt lastes ned.

Vi har lang erfaring med bokproduksjon. Vi har forfattet, illustrert og produsert en rekke titler både til eget forlag og for andre ledende forlag.
Vi står for alt arbeid fram til trykkeklare bøker.
Vi har god kontakt med ledende trykkerier som kan trykke bøker på miljøvennlig svanemerket papir.

Har du en idé du mener kan bli til en bok eller et kompendium, kan vi kanskje hjelpe deg.

BØKER