30 dager PROTEUS Cloud evalueringslisens til skoler

PROTEUS

PROTEUS Design Suite
– et komplett design verktøy.

Mer en 15 millioner komponenter er tilgjengelig.

Med PROTEUS kan du simulere alt fra de enkleste elektriske kretser til komplette systemer, inkludert de mest populære mikrokontrollerne.

Kortutlegg med integrert shape based autorouter. Kun et klikk fra å generere ferdige filer til kortfabrikant!

Labcenter Distributor

Vi er offisiell distributør for Labcenter i Skandinavia.

Skole

Skole

På våre skolesider kan du laste ned mer enn 100 oppgaver og øvinger, de fleste med tilhørende PROTEUS-prosjekter som er ferdig koplet.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å kjøre animasjoner og simuleringer. Alle skjemaer er ferdig koplet og PDF-dokumentet med tekst til oppgaver og øvinger inneholder svarrubrikker og tabeller du kan fylle ut.

Selv om du ikke kan besvare alle spørsmålene, kan du likevel kjøre animasjoner og simuleringer, og kanskje lærer du på den måten litt om virkemåten til de forskjellige kretsene.

BØKER

Skole

På boksidene kan du laste ned eller kjøpe bøker.

Flere opplæringsbøker om PROTEUS kan fritt lastes ned.


Vi har lang erfaring med bokproduksjon. Vi står for alt arbeid fram til trykkeklare bøker.

Vi har god kontakt med trykkerier som trykker på miljøvennlig papir.

Har du en idé du mener kan bli til en bok eller et kompendium, kan vi kanskje hjelpe deg.